Wettelijke vermeldingen

Verantwoordelijke uitgever

Sylvain Ogier
Adjunct- algemeen directeur – Fondsenwerving en Communicatie
Deputy Executive Director – Fundraising and Communication

Hoofdredacteur

Arnaud Richard
Verantwoordelijke federale informatie
Head of Federal Information

Digitaal verantwoordelijke

Cécile Masson
Webmaster

Handicap International Federatie
138 avenue des Frères-Lumière
69371 Lyon Cedex 08
FRANKRIJK

Handicap International België
Gewijde-Boomstraat 44 bus 1
1050 Brussel

Tel.: + 32 (0) 2 280 16 01
Fax: + 32 (0) 2 230 60 30
info@handicap.be
www.handicapinternational.be
www.handicap-international.org

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 houdende informatica en vrijheden: deze website werd aangegeven bij de Franse Privacycommissie (Commission nationale de l’informatique et des libertés – CNIL) onder het nummer 650071.

Hosting

NTT COMMUNICATION
Tour europlaza
20, avenue André Prothin
92927 PARIS LA DEFENSE
FRANKRIJK
Tel: +33 173 020 203
Fax: +33 147 172 909

Realisatie en ontwikkeling van de website

CodeMédias
18, avenue du Crochet, Laval QC H7N 3Z2
Tel: 514 756-0948
info@codemedias.ca
codemedias.ca

Gegevensbescherming

U zal gevraagd worden om persoonlijke informatie op te geven wanneer u informatie invult bij een donatie. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw gift en eventuele fiscale attest. De gegevens die u op deze manier deelt, zijn bestemd voor het gebruik binnen onze organisatie. Ze kunnen worden doorgegeven aan derden.

Om de wijziging en de rechtzetting van die gegevens te vragen of u te verzetten tegen de verspreiding ervan buiten de Europese Unie, kunt u een verzoek sturen naar de zetel van Handicap International België (Gewijde-Boomstraat 44 bus 1, 1050 Brussel), die uw verzoek doorgeeft aan de Handicap International Federatie, conform de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 houdende informatica en vrijheden. In dat geval worden ze exclusief door Handicap International gebruikt.

Auteursrechten, copyright, merkenrecht

De volledige website wordt geregeld door de Franse en internationale wetten op de auteursrechten en op de intellectuele eigendom.

Alle reproductie- en representatierechten zijn voorbehouden, inclusief voor de downloadbare documenten en voor de iconografische en fotografische voorstellingen. Behoudens uitdrukkelijke toestemming is de reproductie van de gehele of gedeeltelijke website op een willekeurige elektronische drager formeel verboden (klik hier om per e-mail toestemming te vragen).

Het logo van Handicap International is een gedeponeerd merk bij het Franse Institut national de la propriété industrielle (INPI). Het merk mag dus niet worden gereproduceerd zonder de toestemming van Handicap International.

Links

De verantwoordelijken van onlinediensten die een link naar de website van Handicap International willen creëren, moeten hiervoor per e-mail toestemming vragen. Klik hier.

Handicap International wijst alle verantwoordelijkheid af voor hyperlinks naar haar website die zonder haar voorafgaand akkoord werden ingesteld.

Informatie over e-mails

We delen u mee dat:
– de geheimhouding van de correspondentie die via het Internet wordt uitgewisseld, niet gegarandeerd is;
– de e-mails op een computerdrager worden bewaard zolang dat nodig is voor de verwerking ervan.

Correspondent Informatica en Vrijheden

Handicap International heeft HASSAN BILAL aangeduid als Correspondent Informatica en Vrijheden (CIL) bij de CNIL, conform artikel 22 III van de Franse wet van 6 januari 1978.
De Correspondent Informatica en Vrijheden houdt een register bij van de interne verwerkingen die normaliter moeten worden aangegeven. Voorts moet hij het recht op toegang en rechtzetting garanderen.
Deze website valt onder de taken van de Correspondent Informatica en Vrijheden en is bijgevolg vrijgesteld van aangifte bij de CNIL.
We verwijzen u voor alle vragen in die zin naar onze Correspondent Informatica en Vrijheden:

HASSAN BILAL
LOG’ON INFORMATIQUE
22, rue Marie Madeleine Fourcade
69007 LYON (Frankrijk)
E-mail: cil@logon-informatique.com